TERMENII SI CONDITIILE DE TRANSPORT

 1. Beneficiarul este obligat sa transmita prestatorului, in scris, in comanda de transport sau email, instructiuni precise daca solicita conditii speciale (partide de marfa ADR, partide de marfa cu temperatura controlata, ore fixe de colectare / livrare, dimensiuni atipice etc.) de transport ale partidelor de marfa. Instructiunile sunt supuse acceptului prestatorului.
 2. Beneficiarul raspunde in fata tertilor, inclusiv in fata institutiilor statului pentru continutul real al coletelor si / sau paletilor.
 3. Beneficiarul are obligatia sa ridice bunurile si sa elibereze spatiile de depozitare la termenul stabilit prin comanda sau in termen de 3 zile dupa efectuarea platii.
 4. Beneficiarul nu are dreptul sa emita comenzi de transport sau depozitare pentru marfuri prohibite: stupefiante, substante chimice interzise, munitie, arme, bijuterii si bani, in caz contrar, acesta fiind unicul raspunzator pentru orice prejudiciu suferit de Prestator.
 5. Beneficiarul este raspunzator de modul de ambalare si etichetare a marfii; ambalajul folosit trebuie sa tina cont de natura marfii si trebuie sa asigure protejarea marfii in timpul transportului / manipularii / depozitarii, evitand deteriorarile acesteia. Pentru transporturile in regim de grupaj trebuie sa se tina cont, in momentul ambalarii, de faptul ca partidele de marfa vor suferi manipulari multiple. Prestatorul nu raspunde pentru marfa neambalata sau cu ambalaj defectuos / insuficient etc.
 6. Relatiile comerciale se desfasoara in conformitate cu prevederile Conventiei de la Varsovia sau celei de la Montreal si cele prevazute in legislatia interna, in vigoare la data incheierii contractului.
 7. Pretul transportului nu include si asigurarea suplimentara a marfii (asigurare Cargo).
 8. Optand pentru asigurarea cargo sunteti protejati si pentru riscurile care nu antreneaza raspunderea SCHNEIDER FREIGHT SERVICES SRL, de exemplu: pierderea fizica si avarierea marfurilor datorata calamitatilor naturale, fenomenelor atmosferice, evenimente produse din culpa tertilor etc.
 9. In cazul pierderii sau avarierii marfurilor ca urmare a culpei SCHNEIDER FREIGHT SERVICES SRL, raspunderea maxima acceptata de SCHNEIDER FREIGHT SERVICES SRL este conforma Conventiei de la Varsovia sau celei de la Montreal si nu poate depasi 19 DST / kg de greutate bruta lipsa in cazul transporturilor internationale aeriene; pe parcursul rutier conditiile de despagubire sunt conform CMR, pe parcurs international despagubirea maxima fiind de 8.33 DST / kg greutate bruta lipsa si maxim 2,5 USD / kg de greutate bruta lipsa pentru transporturile rutiere interne, iar in cazul intarzierii in eliberare nu va depasi valoarea transportului, conform articolului 23.5 din Conventia CMR.
 10. In cazul unei daune (daune partiale / totale) valoarea acesteia se va calcula tinandu-se cont de valoarea bunurilor avariate la data producerii evenimentului, procentul de avariere a bunului avariat, stabilit prin compararea cu bunul neavariat, costul reparatiei partilor componente sau pieselor avariate, costul de inlocuire sau reconditionare a acestora, din care se va scadea valoarea reziduala, alegandu-se valoarea cea mai mica dintre acestea fara ca aceasta sa depaseasca limita de raspundere conform art 9 mai sus.
 11. Prestatorul, oricare ar fi calitatea sa (intermediar, mandatar, expeditor etc.) raspunde numai pentru daunele produse din greselile proprii ce pot fi imputate atat lui, cat si prepusilor sai. SCHNEIDER FREIGHT SERVICES SRL nu raspunde pentru daune-interese, beneficiul nerealizat, pierderi financiare directe / indirecte, speciale sau pentru orice pierdere de profit, contracte, venituri, clienti ai Beneficiarului si pentru lipsa instructiunilor privind conditiile de transport.
 12. Termen de plata: maxim 0 zile de la data facturii, sau la termenul agreat, prin OP. Nerespectarea termenului de plata se va penaliza cu 0,2% / zi din valoarea facturii. Forta majora sau cazul fortuit, asa cum sunt definite in art. 1351 din Codul Civil, comunicata si acceptata in conditiile legii, exonereaza de raspundere partea care o invoca. Toate spezele bancare se vor suporta de catre platitor. Beneficiarul este de drept in intarziere cu privire la plata facturii. In cazul in care factura nu este contestata in termen de doua zile de la primire, Beneficiarul nu mai are acest drept.
 13. Calculatia costurilor de transport depinde de corectitudinea datelor furnizate de catre Beneficiar. In cazul modificarilor de greutate, volum sau traseu, costul transportului se va modifica in consecinta. Costuri neprevazute / neanuntate rezultate din nerespectarea conditiilor mentionate se vor taxa suplimentar.
 14. Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract, care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti de la sediul social al Prestatorului din Constanta.
 15. SCHNEIDER FREIGHT SERVICES SRL are un drept de retentie asupra marfurilor pe care le deruleaza pana cand i se platesc integral de catre Client, tarifele convenite sau alte sume datorate.